[]
1


Gegevens van lid
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres + Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bijzonderheden
Gegevens van ouder (bij minderjarig lid)
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres + Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bijzonderheden
Abonnementsvorm:

1 maal per week

Kids t/m 9 jaar 
Junior 10 t/m 16 jaar 
Volwassen 16+

2 maal per week

Kids t/m 9 jaar 
Junior 10 t/m 16 jaar 
Volwassen 16+

Onbeperkt

Kids t/m 9 jaar 
Junior 10 t/m 16 jaar 
Volwassen 16+
Gezinsabonnement
Betaalfrequentie SEPA-incasso:
Naam rekeninghouder
IBAN Rekeningnummer

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
BODY & DEFENSE

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van:
BODY & DEFENSE

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Automatische incasso
Previous
Next